Uniform

Uniform ter illustratie om de plaats van de kentekens aan te duiden